:
Home / Fotokronika 2018 / Staré Páky 5. května

Staré Páky 5. května

Mimořádně velká akce byla uskutečněna následující sobotu 5. 5., na kterou otec biskup Karel Herbst do Hájku domluvil akci „Staré Páky“. Těmito pákami jsou mnohaletí Kájovi přátelé, z nichž mnozí byli formováni ještě v době totality tajnými „salesiánskými chaloupkami“, a se kterými se otec biskup – který je stále pro všechny bratrem, přítelem a duchovním otcem, každoročně setkává při nejrůznějších akcích a též při brigádách k obnově církevních objektů. Skupina těchto „Pák“ přijela již v pátek, ostatní přijeli až v sobotu ráno na mši svatou, kterou sloužil otec biskup v půl osmé, a po krátké snídani se všichni pustili do práce. Sjelo se na šedesát mužů, někteří otcové přijeli i se svými syny. Nasazení v práci bylo obdivuhodné. Jedna pracovní skupina obnovovala ohradní zeď u Božího hrobu, další rozebírali zničenou střechu na starých kotcích, další skupina se pustila do obnovy lesa a štípání dříví. Kromě toho se likvidovaly hromady starých krovů a četné hromady roští. Opět se nestíhalo svážet k ohništi a vše poctivě likvidoval bratr oheň, který dosahoval velkých rozměrů. Velmi důležitou roli plnila naše kuchařka, která svým velkolepým obědem, který se podával až po třetí hodině odpolední, završila celou akci. Posilnění se mohli rozjet do svých domovů po celé republice.

Top