:
Home / Fotokronika 2018 / Hlavní hájecká pouť 8. 9.

Hlavní hájecká pouť 8. 9.

Již tradičně se téměř po čtyři století ke svátku Narození Panny Marie v Hájku slaví hlavní hájecká pouť. Je to zároveň i výročí posvěcení Lorety. Jako hlavním celebrant byl letos na tuto slavnost pozván nový benediktinský arciopat P. Prokop Petr Siostrzonek OSB. Již v pátek odpoledne postupně do Hájku přicházeli pomocníci, aby pomohli s přípravou. Uklízelo se na všech stranách, připravoval se liturgický prostor, nechyběla ani květinová výzdoba oltáře a loretánské kaple. Též se vařilo a peklo, aby bylo co nabídnout poutníkům. Filip s další skupinou připravoval velké bistro pro občerstvení. Velká část poutníků i letos putovala pěšky po slavné poutní cestě. V devět hodin se pak v Hostivicích tyto putující skupinky spojily a společně pokračovaly za doprovodu barokní kapely a mariánských zpěvů. U poutní kaple č. 18 byla připravena soška Panny Marie na květinami vyzdobených nosítkách. Procesí více než stovky poutníků, v čele s procesním křížem, za kterým čtveřice mužů slavnostně nesla vyzdobenou Pannu Marii, byla za znění zvonů po příchodu do kláštera přivítána jak místním rektorem Vianneyem, tak i hlavním celebrantem arciopatem. V 11.00 hodin začíná v zaplněném nádvoří slavnostní mše svatá. U oltáře spolu s arciopatem Siostrzonkem slouží Vianney, Filip, Didak, Jan Nepomucký a též i kladenský vikář Jaroslav Kučera. U oltáře též byli a ministrovali bratr Josef, který po celou dobu vydatně pomáhal a Kapistrán, který přijel se skupinkou mládeže z Brna. O. Michal zase po celou dobu zpovídal. Po mši svaté mnozí rádi využili nabízené občerstvení. Též bylo plno u stánku s knihami, u stánku poutní cesty a velký zájem byl i o výrobky chráněné dílny. Velký zájem vzbudila i prezentace fotek od těch nejstarších až do současnosti, která byla pro tuto pouť připravena a promítána v ambitu kláštera. V odpoledním programu si nejdříve na přání poutníků vzal slovo Vianney, aby přiblížil hájeckou historii, poté následovalo plánované vyprávění arciopata, které velmi znale moderoval bratr Filip. Na závěr byla vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní ke krátké adoraci a k požehnání. Účast poutníků byla opět hojná, s odhadem kolem osmi set.

Top