:
Home / Fotokronika 2018 / Opatská pouť 22.9.

Opatská pouť 22.9.

Čtrnáct dní po hlavní pouti s benediktýnským arciopatem Siostrzonkem, následovala další opatská pouť a to s nově zvoleným a benedikovaným strahovským opatem Danielem Janáčkem O.Praem. Mše svatá byla sloužena ze svátku Stigmatizace svatého Františka. V promluvě premonstrátského opata byla velmi poutavě, přímo františkánsky, vystižena Františkova stigmatizace i s promítnutím do dějin církve. Přes výjimečnost stigmatizovaných by měl i každý z nás nést podobu s Ježíšem Kristem, když jsme byli stigmatizováni křtem svatým. Přes citelné ochlazení připutovalo na devadesát poutníků.

Top