:
Home / Fotokronika 2018 / Zazimovací brigáda a setkání terciářů 9. – 11. 11.

Zazimovací brigáda a setkání terciářů 9. – 11. 11.

Následný víkend bylo v Hájku opět velmi živo. Již v pátek přijela malá skupinka hájeckých pomocníků, aby připravila velký program na zazimovací brigádu. Zároveň na tento víkend bratr Eliáš do Hájku svolal společenství sekulárních františkánů ze Staré Boleslavi a z Brandýsa, aby nejen pomohli při práci, ale aby zde, v sobotním podvečeru, mohli mít bratrskou vizitaci se zástupcem Národní rady Lubošem Kolafou a přísedícím o. Vianneyem, rektorem kláštera. V sobotu ráno byla v loretánské kapli pro přítomné sloužena mše svatá, po ní následovala bohatá snídaně a pak se všichni s chutí pustili do práce. V průběhu dne přijížděli další a další, a tak se nakonec zapojilo více než šedesát nadšených pomocníků. Hlavní práce spočívaly v hrabání listí, čištění lesa a čištění prostoru kolem Božího hrobu, v čištění rýn a svodů, které byly plné napadaného a zahnívajícího listí, v úklidech některých částí kláštera a liturgických prostor a též ve štípání dřevěných špalků a ukládání do kůlny. Též se uklízely květiny, které po celý rok zdobily hájecký areál a nakonec ve štěpnici plál velký oheň, který dokonale strávil vše, co se mu předhodilo. A jistě bylo co dělat i v kuchyni, aby se všichni nasytili. Velké Bohu díky všem, kdo přiložili ruku k dílu. Společenství terciářů zůstalo až do neděle, kde při ranní mši svaté o. Eliáš při mši svaté přijal jednu slečnu do noviciátu tohoto společenství.

Top