:
Home / Fotokronika 2019 / Prvomájová pouť – 1.5.2019

Prvomájová pouť – 1.5.2019

První květnový den se opět vepsal do hájecké kroniky velkou poutí, kterou celebroval bratr Filip a celá mše svatá včetně ohlášek a litanií byla vysílána do rádia Proglas. Na tuto letošní první pouť připutovalo na pět stovek poutníků. Mši svatou svým zpěvem doprovázel sbor z kbelské farnosti, který po mši svaté měl též krátký koncert. Bratr Filip měl před klášterem připravené velkolepé bistro, do kterého byla zapojena řada našich farníků a také šéfkuchař od Pinkasů. I počasí přálo a tak byla vidět na všech poutnících velká spokojenost. Odpoledne ještě připutovala skupinka poutníků z farnosti od svatého Petra, se svým farářem Lukášem Lipenským z řádu křížovníků. Tito svatopetrští poutníci i letos putovali pěšky celou hájeckou poutní cestou.

 

Top