:
Home / Fotokronika 2019 / Hlavní hájecká pouť 7. 9. 2019

Hlavní hájecká pouť 7. 9. 2019

Na letošní hlavní hájeckou pout ke svátku Narození Panny Marie byl jako hlavní celebrant pozván věhlasný kazatel, exercitátor a exorcista P. Vojtěch Kodet O. Carm. Do přípravy se zapojila celá řada ochotných pomocníků. V samotný den bylo již od rána přes deštivé počasí cítit slavnostní očekávání velkého Božího působení. O půl šesté ráno se vydala první skupina poutníků od první poutní kapličky na Strahově, aby se k nim postupně připojovali další poutníci. V čele procesí byl nesený procesní kříž, poutníci kráčeli v tichosti, s modlitbou i zpěvem. V devět hodin se k této skupině poutníků v Hostivicích – Litovicích připojila další velká skupina i s Michalem Pospíšilem a jeho sborem, kteří provázeli poutníky barokním zpěvem poutních písní. V deset hodin bylo další zastavení u osmnácté kapličky, kde již byla na nosítkách a pod deštníkem připravena květinami zdobená socha Panny Marie. Po krátké modlitbě bratra Eliáše se za zpěvu mariánských písní již pokračovalo až do Hájku, kde u brány kláštera čekal rektor poutního místa P. Vianney, aby všechny poutníky pěkně přivítal. V jedenáct hodin začala slavnostní bohoslužba, které předsedal P. Vojtěch Kodet, a spolu s ním bylo u oltáře řada dalších kněží. Přes zdánlivou nepřízeň počasí se zúčastnilo více než šest stovek poutníků. Součástí poutního kulturního programu pro děti a rodiče byl komik Víťa Marčík junior, se svým loutkovým představením, které hodně zaujalo nejen ty nejmenší. P. Vojtěch Kodet se uvolnil ještě k odpolednímu povídání, které velmi citlivě moderoval bratr Filip. V zaplněném refektáři všichni s velkou pozorností naslouchali vyprávění otce Vojtěcha o klíčových momentech z vlastního života, jeho pohledům na nejrůznější palčivé otázky současnosti i jedinečnému zaměření člověka ke svému Bohu. Ani závěrečnou adorací se svátostným požehnáním ještě neskončil poutní program. Pro velkou skupinu zájemců pokračoval Vianney s prohlídkou kláštera a se zasvěceným výkladem hájeckých dějin až do současnosti. Pro všechny zúčastněné byl celý tento den plný dojmů a jistě i velkým povzbuzením ve víře.

Top