:
Home / Fotokronika 2019 / Svatba v Hájku 28. 9. 2019

Svatba v Hájku 28. 9. 2019

Tak jako do Staré Boleslavi k uctění svatého Václava připutovalo mnoho poutníků, podobně i do Hájku připutovala dostatečně velká skupina, aby při slavnostní mši svaté byli svědky velmi rozhodného trojího „ANO“, kterým si navzájem nevěsta Zuzana a ženich Vojtěch udělili svátostné manželství. Vše měl pod dohledem příbuzný ženicha, Mons. Emil Soukup, který svou zbožností a povzbuzujícím slovem neoslovil jen úzký okruh rodiny, ale i všechny přítomné. Následovala svatební hostina, která byla připravena jak v refektáři kláštera, tak i na prostranství před klášterem. Zábavný svatební program s hojností všeho dobrého pokračoval až dlouho do noci (pro vytrvalé až do rána).

Top