:
Home / Fotokronika 2019 / Poutní mše svatá k Panně Marii Růžencové 19. 10. 2019

Poutní mše svatá k Panně Marii Růžencové 19. 10. 2019

Hlavním celebrantem byl tentokrát dominikánský převor od svatého Jiljí P. Filip Boháč OP. Při mariánsky zaměřené mši svaté i s poutavým kázáním o modlitbě růžence netušil, že promlouvá nejen k mariánským ctitelům, ale i ke skupině mladých umělců z několika protestantských církví, kteří do Hájku připutovali spolu s naším bratrem Šimonem. Při mši svaté četl jáhen Šimon evangelium. Spolu koncelebrovali Vianney a Filip. Po mši svaté Šimon před celým shromážděním představil pani Evu Brodskou, která pro obětní stůl v loretánské kapli ručně utkala gobelínové antipendium. Moc hezké. Poté následovalo občerstvení v Bistru u Filipa.

Top