:
Home / Fotokronika 2019 / Zazimovací brigáda 9. 11. 2019

Zazimovací brigáda 9. 11. 2019

Na sobotu 9.11. byla vyhlášena pracovní a zazimovací brigáda, na kterou přišla asi dvacítka obětavých hájeckých přátel. Hlavní okruhy prací byly v umývání nově vsazených oken na východním křídle, vyčištění refektáře, zametání zablácených chodeb a též v náročném hloubení části výkopů pro připravovaný odvod dešťových vod.

Top