:
Home / Fotokronika 2020 / Pouť seniorů ve čtvrtek 21. 5. 2020

Pouť seniorů ve čtvrtek 21. 5. 2020

Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně se uskutečnila již tradiční pouť seniorů, kterou před devatenácti lety začal pořádat o. Řehoř ze Spořilova pro své terciáře a seniory z farnosti. Letošní seniorská pouť byla pořádána národním ministrem sekulárních františkánů Františkem Reichlem, stále ještě pod koronavirovou hrozbou s četnými bezpečnostními opatřeními. Slavnostní mši svatou pod širým nebem ve vnitřních prostorách atria sloužil Vianney spolu s bratry Gabrielem a Nepomukem. Téměř stovka poutníků spolu s Ježíšovými učedníky z evangelia pozvedala svůj zrak k nebi a zároveň zde všichni zakoušeli kus nebe na zemi.

Top