:
Home / Fotokronika 2020 / Pouť mládeže 28. 7. – 1. 8.2020

Pouť mládeže 28. 7. – 1. 8.2020

V úterý večer 28. 7. se v Rakovníku na farní zahradě sjela skupina téměř čtyřiceti mladých chlapců a dívek z různých farností z blízka i dáli, aby se následujícího dne odsud vydali na pěší pouť do Hájku. Poutního putování se účastnilo několik našich bratří a též i několik sester františkánek. Dalšími opěrnými body na cestě byl Nižbor a poté Zbečno, kam k večeru připutovali, aby si zde odpočinuli, načerpali něco z připraveného duchovního programu a přenocovali. Mladí poutníci do Hájku připutovali v pátek odpoledne. V podvečer byl nejdříve koncert skupiny „Benebend“ – kde hlavní prostor mají hendikepovaní a poté byla slavena mše svatá – sloužil Vianney, se všemi zúčastněnými. Hudební doprovod mše svaté, následnou adoraci a sobotní mši svým zpěvem zkrášlila schola od sv. Anežky České ze Spořilova. V sobotu 1. 8. v 11.00 pak mši svatou k Panně Marii, královně andělů, sloužil provinciál Jakub, který se plně zapojil do tohoto několikadenního putování.  Na sobotní mši svatou (1. 8.), kterou sloužil provinciál Jakub a kterou se završilo mládežnické putování a slavení Porciunkule, přišlo na dvě stovky poutníků.

Top