:
Home / Fotokronika 2020 / Poutní mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. 2020

Poutní mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. 2020

Letošní tradiční poutní mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie se překrývala s mnoha dalšími duchovními akcemi, jako například s žehnáním mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a hlavně se sliby bratří u Panny Marie Sněžné. V předvečer proto Vianney s několika pomocníky vše potřebné připravil a zajistil, aby se tato poutní mše svatá obešla bez účasti bratří. Mši svatou sloužil loňský novokněz Jaroslav Mrňa, který si přibral s sebou letošního novokněze a tak nakonec byla mše svatá mimořádně slavnostní i s novokněžským požehnáním, které novokněz uděloval v loretánské kapli. Kvůli rozbahněnému terénu po výkopových pracích a předcházejícímu dešti bylo vše připravené v ambitu severního křídla. Na tuto poutní mši svatou připutovala asi stovka poutníků.

Top