:
Home / Fotokronika 2020 / Hlavní hájecká pouť 5. 9. 2020

Hlavní hájecká pouť 5. 9. 2020

V sobotu 5. 9. se uskutečnila tradiční hlavní pouť ke svátku Narození Panny Marie. Hlavním celebrantem byl apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Daniel Balvo. I přes nejistotu dopadů koronavirové pandemie se konaly velké přípravy. Skupinka brigádníků uklízela a čistila celý klášterní areál, pozadu nezůstala ani květinová výzdoba a zvláště bratr Filip s dalšími pomocníky si vzali na starost vaření a pečení, aby všichni poutníci mohli být občerstveni. Skupina asi čtyřiceti poutníků se pod vedením bratra Bonaventury vydala již v 5:45 od první kapličky na pěší poutní cestu ze Strahova. Postupně se k nim připojovali další poutníci. V deset hodin se poutníci z různých stran postupně sešli u kaple číslo 18, aby odsud pod vedením bratra Eliáše společně putovali do Hájku. K těmto poutníkům se zde připojil i apoštolský nuncius. Na květinami vyzdobených nosítkách byla nesena socha Panny Marie, pro kterou bylo připravené místo v blízkosti oltáře. Mši svatou sloužil apoštolský nuncius, plně a plynule v českém jazyce i s mohutným kázáním. Všechny účastníky nadchl zbožností, humorem a optimismem, který z něho vyzařoval. Odpoledne měl jako vzácný host ještě další prostor, aby povídal o své životní cestě a odpovídal na kladené otázky. Poté následovala krátká adorace a svátostné požehnání. Na letošní pouť připutovalo více než šest stovek poutníků z blízka i z daleka.

Top