:
Home / Fotokronika 2020 / Křest v Hájku 6.9.2020

Křest v Hájku 6.9.2020

O neděli po hlavní pouti se v klášteře v odpoledních hodinách sešla velká rodina Štefanova, aby zde nechali pokřtít maličkého Jakuba Jana Františka. Mši svatou sloužil bratr Bonaventura spolu s Vianneyem, samotný křest vykonal bratr Bonaventura. Po obřadech se celá početná rodina přesunula do refektáře, kde na počest malého novokřtěnce již měli připravenou bohatou hostinu.

 

Top