:
Home / Fotokronika 2021 / Hlavní hájecká pouť 4. 9. 2021

Hlavní hájecká pouť 4. 9. 2021

V sobotu 4. 9. byla v Hájku slavena poutní mše svatá k Narození Panny Marie. Mši svatou celebroval strahovský opat Daniel Janáček. Několik poutníků se na tuto mši svatou vydalo již brzy ráno, aby mohli absolvovat celou poutní cestu ze Strahova až do Hájku s dvanácti zachovalými poutními kapličkami. Od kaple číslo 18. byla na ozdobených nosítkách nesena soška Panny Marie. Mše svatá i s celým následným programem, který byl uzavřen adorací a svátostným požehnáním, byl nesený pokojným duchem ve vděčnosti Matce Boží za její ochranu, pomoc a přímluvu u Boha v jeho nebeské slávě.

Top