:
Home / Nezařazené / Hájek v proměnách času

Hájek v proměnách času

Milý poutníku,
htěli bychom tě pozvat na výstavu ve františkánském klášteře v Hájku.
První část výstavy představuje františkánský řád a význam putování, také archivní vzpomínky na Hájek 20. století a osudy a svědectví konkrétních lidí. Bratrů františkánů, kteří v klášteře žili, svědectví německého chlapce, kterému františkáni v roce 1945 pomáhali, když byli Němci vězněni vedle budovy kláštera a pracovali pro statek Červený Újezd. Pět lidí tam zemřelo. Představuje klášter Hájek jako školu, kde měli dostudovat studenti kroměřížského gymnázia, které vedli františkáni a toto gymnázium bylo režimem v roce 1948 uzavřeno. Tito studenti zažili v roce 1950 přepadení kláštera a následnou internaci do Hejnice. Zveme Vás na procházku areálem v Hájku prostřednictvím archivních a tajně pořízených fotografií z doby, kdy byl klášter táborem nucených prací, naskýtá  se tak jedinečná možnost shlédnout unikátní mariánské poutní místo před devastací armády.

Druhá část výstavy představuje možnou vizi do budoucna – návrh obnovy poutního areálu Hájek u Červeného Újezdu. Tento návrh vypracovala jako svou diplomovou práci Ing. Nikola Káchová.

Lucie Sirovátková
za Přátelé svatého Františka z. s.

Top