:
Home / Fotokronika 2021 / Pamětník starých časů 4. 9. 2021

Pamětník starých časů 4. 9. 2021

Mimořádně vzácným poutníkem na letošní hlavní poutní mši svaté byl pan Štěpán Kaňák, který do kláštera v Hájku nastoupil ve svých šestnácti letech v roce 1949, aby po maturitě mohl vstoupit k bratřím františkánům a stát se knězem. Všechny jeho plány zmařila osudová likvidační noc 13. 4. 1950. Poté strávil nějakou dobu v internaci. Později, když neviděl další možnosti pokračovat na této cestě, se oženil a spolu se svou manželkou měli šest dětí. Pana Kaňáka i s jeho paní na tuto pouť přivezla jedna z jejich dcer, aby si po mnoha letech mohl zavzpomínat na krásný pobyt mezi bratry. Při mši svaté i se svou paní mohli přinést obětní dary a po mši svaté si s mladistvým zápalem procházel místa, tak důvěrně známá z mladých let a neustále vzpomínal. V kapli Panny Marie lurdské začal zpívat starobylou mariánskou antifonu „Tota pulchra est Maria“, kterou zde s otcem Inocencem zpívali každou sobotu večer. Díky této pouti zde Pan Kaňák prožil opět jeden z nezapomenutelných dnů. Všichni jsme obdivovali jeho elán i paměť.

Top