:
Home / Fotokronika 2021 / Setkání SFŘ 11. 9. 2021

Setkání SFŘ 11. 9. 2021

V sobotu 11. 9. se v Hájku setkali bratři a setry z krčského společenství SFŘ, aby zde,
v loretánské kapli, při mši svaté složila sestra Petra Hlavicová svou profes a byla plně
zapojena do společenství sekulárních františkánů. Mši svatou sloužil o. Vianney, který je pomnoho let duchovním asistentem tohoto společenství. Slavnostní ráz setkání pokračoval
v klášteře, kde bylo připraveno bohaté pohoštění.

Top