:
Home / Articles posted byTáňa Leškovič

Author: Táňa Leškovič

Hájecký koncert pro velvyslance

Ve středu 10. dubna hájecký klášter zažil svůj výjimečný den. Pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se svou manželkou Ivou a s provincií bratří františkánů na tento den připravili v nově obnoveném refektáři kláštera koncert pro velvyslance a další pozvané významné hosty.  Po prvotním setkání, obhlídce kláštera a oficiálním přivítání hostů chotí pana ministra a provinciálem bratrem Jakubem, ...
Více

Zazimovací brigáda a setkání terciářů 9. – 11. 11.

Následný víkend bylo v Hájku opět velmi živo. Již v pátek přijela malá skupinka hájeckých pomocníků, aby připravila velký program na zazimovací brigádu. Zároveň na tento víkend bratr Eliáš do Hájku svolal společenství sekulárních františkánů ze Staré Boleslavi a z Brandýsa, aby nejen pomohli při práci, ale aby zde, v sobotním podvečeru, mohli mít bratrskou vizitaci se zástupcem Národní rady Luboše...
Více

Dušičková pouť 3. 11.

Na první listopadovou sobotu se slavila poslední letošní hájecká pouť. Hlavním celebrantem byl tradičně bratr Filip, který nejen při mši svaté všechny zúčastněné rozehřál Božím slovem, ale pak i při následném občerstvení všechny poutníky občerstvoval v „Bistru u Filipa“. Nechyběla ani hájecká polívka, kterou pro prokřehlé poutníky opět připravily obětavé ženy. Mši svatou provázel kbelský farní sbo...
Více

Narozeniny Hynka Vinklárka 19 – 21.10.

Třetí říjnový víkend byl v Hájku ve znamení rodinné oslavy našeho velkého hájeckého pomocníka Hynka Vinklárka, který spolu se svými nejbližšími a přáteli mohl u Panny Marie poděkovat za padesát let svého života. Vše začalo v loretánské kapli slavnostní mší svatou, kterou sloužil Vianney s Eliášem a Michalem, po které následovala patřičná hostina ve vyhřáté krbovce. Pro některé z pozvaných to by...
Více
Top