:
Home / Articles posted byTáňa Leškovič

Author: Táňa Leškovič

Setkání spolku Arbor z Chýně 21. 9. 2019

Sobotní program však neskončil poté, co se poutníci postupně rozešli. Vianney očekával další početnou skupinu z blízké Chýně. Většina z těchto přítomných byla v hájeckém klášteře poprvé. Asi hodinový výklad s prohlídkou části areálu zakončil jeden ze zúčastněných hrou na malé varhánky, které se díky připravené aparatuře rozezněly jako velké varhany v katedrále.
Více

Poutní mše svatá 21. 9. 2019

Na svátek svatého Matouše se v Hájku konala další poutní mše svatá, kterou celebroval P. Vladimír Slámečka, dominikánský terciář. Na tuto pouť připutovalo asi šedesát poutníků. Oproti hlavní pouti byla tato poutní mše svatá poklidná, bez náročných připrav a velkých očekávání. Vladimír Slámečka, jako vysokoškolský profesor, velmi zasvěcené a přiléhavě k dnešní době rozebíral postavení celníka Matou...
Více

Hlavní hájecká pouť 7. 9. 2019

Na letošní hlavní hájeckou pout ke svátku Narození Panny Marie byl jako hlavní celebrant pozván věhlasný kazatel, exercitátor a exorcista P. Vojtěch Kodet O. Carm. Do přípravy se zapojila celá řada ochotných pomocníků. V samotný den bylo již od rána přes deštivé počasí cítit slavnostní očekávání velkého Božího působení. O půl šesté ráno se vydala první skupina poutníků od první poutní kapličky na ...
Více

Charismatické setkání NEW DAWN 21. – 25. 8. 2019

Největší letošní hájeckou akcí bylo další „Charismatické setkání NEW DAWN“, které se konalo od středy 21. do neděle 25. 8. Přípravný tým však již od předcházející soboty zařizoval a připravoval vše potřebné. Na louce ve štěpnici byl odbornou firmou postaven velký stan, ve kterém se konaly všechny bohoslužby a který byl po celou dobu setkání místem konání hlavního programu, adorací i modliteb. Host...
Více

Porciunkule v Hájku 1. – 3. 8. 2019

Začátkem měsíce se hájecký klášter stal opět cílem mnohých poutníků. Již v pondělí 29. 7. se na faře v Dobříši sjela skupina více než třiceti mladých lidí, kteří se v úterý vydali na cestu přes Řevnici a Svatého Jana pod Skálou, kde měli svá zastavení, nocleh a průběžně i duchovní program, aby ve čtvrtek k večeru dorazili do Hájku, kde následoval další osvěžující program. V pátek na Porciunkuli by...
Více

Hájecká svatební hostina 27. 7. 2019

V sobotu 27. 7. se v Hájku pod širým nebem konala další velkolepá svatba. Ženich s nevěstou si v kostele u Salvátora v Prze při mši svaté slíbili vše, co měli, a poté se nejdříve přesunuli do Břve na slavnostní svatební oběd. K večeru se pak rodina i všichni pozvaní přesunuli do Hájku, kde mohli pokračovat ve slavení až dlouho do noci.  
Více

Svatba v Hajku 20.7.2019

V průběhu následujícího týdne se v klášteře opět uklízelo a připravovalo na svatební hostinu. Poté, co si v sobotu 20. 7. František a Marie pře oltářem v Liboci slíbili lásku, úctu a věrnost, přemístili se i se všemi svatebčany do Hájku, kde v blízkosti Svaté chýše a pod ochranou Panny Marie pokračovali ve svatebním slavení. Jak to bývá na svatbě, všeho bylo v hojnosti. Velká část svatebčanů, kter...
Více

Žehnaní dopravních prostředku 29.6.2019

Poslední červnovou sobotu sloužil mši svatou bratr Eliáš, spolu s Vianneyem, Filipem a Kamilem Vrzalem, který připutoval do Hájku i se svými farníky z Odolena Vody. Mše svatá k poctě svatých apoštolů Petra a Pavla měla své pokračování v loretánských litaniích a v požehnání všech přítomných dopravních prostředků, od několika kočárků i s dětmi, přes koloběžky, kola, motorky, auta až k několika trakt...
Více

Farní víkend od PMS 21.-23.6.2019

Víkend od 21. do 23. 6. využila naše farnost od PMS, aby se zde setkala jinak, než jen narychlo po nedělní mši svaté před kostelem. A tak se mohly jednotlivé rodinky spolu setkat a beze spěchu si popovídat o všem, k čemu by se nikde jinde nedostaly. Duchovní program zajišťovali Eliáš a Bonaventura. Zvláště silně probírali Bonaventurovu přednášku o nebezpečí ze závislostí na chytrých mobilech a int...
Více

Víkend stodůlecké farnosti 7.-9.6.2019

Následující víkend od 7. do 9. 6. patřil hájecký klášter stodůlecké farnosti. Do Hájku přijelo více než dvě stovky farníků, z nichž téměř polovinu tvořily děti. Pod starostlivou péčí otce Radka Tichého a pastorační asistentky zde prožili velmi intenzivní chvíle v propojení nejen duchovního programu, ale i různých zábavných her a večerního grilování.
Více

Rohožková kapitula 2.-4.6.2019

V neděli večer se do Hájku sjeli bratři ze všech našich komunit, aby všichni opět zakusili sílu františkánského bratrství. Hostem kapituly byl bratr Arthuro  ze sicilské provincie, který měl v pondělí velmi oslovující přednášku o františkánských ideálech a o bratrství. Bratr Arthuro má zkušenost z různých komunit, kterými prošel. Nyní žije na La verně v poustevně a zároveň spoluvytváří m...
Více

Handicapovaní poutníci 25.5.2019

Téhož dne odpoledne dorazila skupinka handicapovaných se svými průvodci, kteří překonali asi tříkilometrovou poutní trasu z Hostivic – Litovic až do Hájku. Pro všechny zúčastněné to byl mimořádný výkon. V klášteře se jich ujal Vianney, který jim přiblížil historii kláštera i jeho pohnuté osudy a též jim ukázal některé prostory, zvláště  loretánskou kapli. Poutníci zde strávili velmi pěkné odpoledn...
Více

Víkend rodin spořilovské farnosti 31.5.-2.6.2019

Titulární hájeckou pouť využila spořilovská farnost, která pod Eliášovým vedením si kromě slavnostní bohoslužby připravila další bohatý program.  První skupinka spořilovských farníků přijela již v pátek k večeru a spolu s hájeckým týmem připravovali potřebné zázemí pro sobotní mši svatou. Další část farníků připutovala v sobotu. Na neděli dokonce přijel velký autobus, který dopravil další spořilov...
Více

Pouť k Navštívení Panny Marie 1.6.2019

Loretánská kaple a tím i hájecký areál nese titul „Navštívení Panny Marie“, který se liturgicky slaví 31. května. Tuto titulární pouť jsme spolu s generálním vikářem Mons. Zdenkem Wasserbauerem slavili v sobotu 1. června. Při mši svaté asistoval nově vysvěcený spořilovský jáhen František Kudrna a docela se osvědčil. Více než stovka poutníků při promluvě s pozorností naslouchala hlubokým myšlenkám ...
Více

Sobotní poutní mše svatá 25.5.2019

V sobotu 25. 5. je další z hájeckých poutí, kterou tentokrát slouží benediktin P. Benedikt Kolaja OSB z Břevnova. Připutoval se skupinkou svých farníků po starobylé poutní cestě. V zastoupení přijeli i farníci z Čakovic. Na tuto pouť za velmi slunného počasí připutovalo na sedmdesát poutníků.
Více

Duchovní obnova 20.5.2019

V pondělí 20. 5 se celá pražská komunita přesula do Hájku, aby zde pod vedením bratra Vianneye společně prožili měsíční duchovní obnovu. Pro všechny bratry to byla velká změna, že mohli na jeden den vypadnout z pražského staveniště a být trochu více v klidu.
Více

Pouť seniorů 16.5.2019

Ve čtvrtek 16. 5. se v Hájku konala pouť seniorů. Mši svatou sloužil Vianney, ale promluvu přednesl indický bratr minorita P. Alfred Parambakthu, který touto mší svatou jako generální vizitátor započal generální vizitaci terciářů. Proto vše bylo v režii Národní rady sekulárních františkánů. Mše svatá se pro nepřízeň počasí slavila v nově obnoveném refektáři
Více

Ministrantská brigáda 10.-12.5.2019

Na víkend od 10. do 12. 5. se Hájek stal útočištěm asi pětadvaceti ministrantů z našich farností. Pod vedením Bonaventury, Kapistrána a juniorů, mohli prožít celý víkend nejen ve hrách, ale i v pracovním nasazení a též s duchovním programem a modlitbou. Sobotní den, který měl být z velké části pracovní, jak v lese, u Božího hrobu, tak i při skládání dříví, však nabouralo deštivé počasí. A tak spol...
Více

Svatba Taťány a Josefa 4.5.2019

Na první květnový víkend, bezprostředně po první letošní hájecké pouti, navázala i letošní první hájecká svatba, která byla nesená v česko – ukrajinské tradici. U oltáře bylo pět kněží. Velmi poutavou promluvu pro novomanžele měl řeckokatolický ukrajinský kněz Vladimír. Svatba o více než dvou stovkách svatebčanů, zvláště mladých rodin s početnými dětmi, se pro poměrnou nepřízeň počasí mohla uskute...
Více

Prvomájová pouť – 1.5.2019

První květnový den se opět vepsal do hájecké kroniky velkou poutí, kterou celebroval bratr Filip a celá mše svatá včetně ohlášek a litanií byla vysílána do rádia Proglas. Na tuto letošní první pouť připutovalo na pět stovek poutníků. Mši svatou svým zpěvem doprovázel sbor z kbelské farnosti, který po mši svaté měl též krátký koncert. Bratr Filip měl před klášterem připravené velkolepé bistro, do k...
Více

Hájecký koncert pro velvyslance

Ve středu 10. dubna hájecký klášter zažil svůj výjimečný den. Pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se svou manželkou Ivou a s provincií bratří františkánů na tento den připravili v nově obnoveném refektáři kláštera koncert pro velvyslance a další pozvané významné hosty.  Po prvotním setkání, obhlídce kláštera a oficiálním přivítání hostů chotí pana ministra a provinciálem bratrem Jakubem, ...
Více

Brigáda 29.-30.3.2019

Na poslední březnový víkend (29. – 31. 3.) do Hájku přijela velká skupina brigádníků, v čele s Martinem a Evou Beranovými, aby spolu s P.Vianneyem připravili areál kláštera pro důstojné setkání diplomatického sboru. V sobotu večer byl klášter k nepoznání a všichni byli velmi dobře naladěni.
Více

Setkání terciářů z Brandýsa 15.-17.3.2019

Prvním velkým pastoračním víkendem uprostřed tohoto měsíce bylo setkání terciářů z Brandýsa, kteří zde využili čas nejen pro svou pravidelnou měsíční duchovní formaci, ale i na brigádu, která po zimě byla víc než žádoucí. P. Eliáš pro ně ráno sloužil mši svatou. V poledně P.Vianney sloužil další mši svatou, a to při křtinách malé Markétky Marie. A třetí mši svatou v tento den zde sloužil P. Miloš ...
Více

Zazimovací brigáda a setkání terciářů 9. – 11. 11.

Následný víkend bylo v Hájku opět velmi živo. Již v pátek přijela malá skupinka hájeckých pomocníků, aby připravila velký program na zazimovací brigádu. Zároveň na tento víkend bratr Eliáš do Hájku svolal společenství sekulárních františkánů ze Staré Boleslavi a z Brandýsa, aby nejen pomohli při práci, ale aby zde, v sobotním podvečeru, mohli mít bratrskou vizitaci se zástupcem Národní rady Luboše...
Více

Dušičková pouť 3. 11.

Na první listopadovou sobotu se slavila poslední letošní hájecká pouť. Hlavním celebrantem byl tradičně bratr Filip, který nejen při mši svaté všechny zúčastněné rozehřál Božím slovem, ale pak i při následném občerstvení všechny poutníky občerstvoval v „Bistru u Filipa“. Nechyběla ani hájecká polívka, kterou pro prokřehlé poutníky opět připravily obětavé ženy. Mši svatou provázel kbelský farní sbo...
Více

Narozeniny Hynka Vinklárka 19 – 21.10.

Třetí říjnový víkend byl v Hájku ve znamení rodinné oslavy našeho velkého hájeckého pomocníka Hynka Vinklárka, který spolu se svými nejbližšími a přáteli mohl u Panny Marie poděkovat za padesát let svého života. Vše začalo v loretánské kapli slavnostní mší svatou, kterou sloužil Vianney s Eliášem a Michalem, po které následovala patřičná hostina ve vyhřáté krbovce. Pro některé z pozvaných to by...
Více

Hájecká seznamka o víkendu 12. – 14. 10.

Velkým požehnáním pro Hájek bylo setkání mladých věřících chlapců a děvčat, kteří se při víkendovém pobytu na základě společné práce, modlitby a též vzájemného sdílení, chtějí více poznat a možná se i životně seznámit. Pátek večer byl spíše seznamovací mezi sebou a s místem. V sobotu se tato skupina dvaceti mládežníků s takovou chutí pustila do čištění lesa, že by nám mohli závidět i socialističtí...
Více

Poutní mše svatá ze slavností svatého Františka 6. 10.

V sobotu 6. 10. sloužil mši svatou P. Vladimír Slámečka, který se jako dominikánský terciář vždy hrdě hlásí k františkánskému Hájku. Svým kázáním o svatém Františkovi a o dosahu františkánství až do současné doby jen potvrdil jedinečnost vazby dominikánských kazatelů a františkánských bratří na obnovu církve a světa. Asi stovka poutníků se po teplé polívce a Filipově bistru spokojeně navracela do ...
Více

Opatská pouť 22.9.

Čtrnáct dní po hlavní pouti s benediktýnským arciopatem Siostrzonkem, následovala další opatská pouť a to s nově zvoleným a benedikovaným strahovským opatem Danielem Janáčkem O.Praem. Mše svatá byla sloužena ze svátku Stigmatizace svatého Františka. V promluvě premonstrátského opata byla velmi poutavě, přímo františkánsky, vystižena Františkova stigmatizace i s promítnutím do dějin církve. Přes vý...
Více

Hlavní hájecká pouť 8. 9.

Již tradičně se téměř po čtyři století ke svátku Narození Panny Marie v Hájku slaví hlavní hájecká pouť. Je to zároveň i výročí posvěcení Lorety. Jako hlavním celebrant byl letos na tuto slavnost pozván nový benediktinský arciopat P. Prokop Petr Siostrzonek OSB. Již v pátek odpoledne postupně do Hájku přicházeli pomocníci, aby pomohli s přípravou. Uklízelo se na všech stranách, připravoval se litu...
Více

New Dawn 22. – 26. 8.

Letos se konal již šestý ročník tohoto mezinárodního setkání „Nové svítání“. Po předcházejících náročných organizačních přípravách a zařizováních se do Hájku dostavilo více než tři stovky účastníků a společně prožili několik bohatých dnů. Každý den byla slavena mše svatá, konaly se přednášky, modlitby za uzdravení, adorace, zpovídání a duchovní doprovázení. Duch svatý zde měl své nezastupitelné mí...
Více

Pouť k Nanebevzetí Panny Marie 18. 8.

V sobotu 18. 8. sloužil P. Josef Žák, spirituál pražského kněžského semináře, poutní mši svatou k Nanebevzetí Panny Marie. S velkou úctou vykreslil obraz Matky Boží i s jedinečnou poctou, které se jí od Boha dostalo, když byla s tělem i duší vzata do nebe, aby mohla být u Boha naší přímluvkyní. Na pouť i přes velká vedra připutovala téměř stovka poutníků.
Více

Provinční setkání školských sester 4. 8.

V sobotu odpoledne si v rámci provinčního setkání velká část školských sester, včetně s generální představenou sestrou Květou, vykonala pouť k Panně Marii hájecké. Nejdříve si krátce prohlédly klášter, pak dostaly osvětu o historii a současném dění, následovala adorace s nešporami a nakonec bylo vše završenou bohatým občerstvením, které mezi tím na grilu připravil bratr Eliáš s několika sestrami....
Více
Top