:
Home / Archive by category "Fotokronika 2018"

Fotokronika 2018

Oslava svatého Františka z Assisi a tři století poutní cesty 03.10. 20

V sobotu 3. 10. sloužil poutní mši svatou benediktýn Jiří Václav Snětina, který si s sebou přivedl i pořádnou skupinu ministrantů a mnoho svých farníků od svaté Markéty z Břevnova. S velkou znalostí františkánské spirituality všem přiblížil jedinečnost svatého Františka i s odkazem do současnosti. Program oslavy pak pokračoval až do večera. Na tento den se totiž přenesla oslava 300 let poutní cest...
Více

Zazimovací brigáda a setkání terciářů 9. – 11. 11.

Následný víkend bylo v Hájku opět velmi živo. Již v pátek přijela malá skupinka hájeckých pomocníků, aby připravila velký program na zazimovací brigádu. Zároveň na tento víkend bratr Eliáš do Hájku svolal společenství sekulárních františkánů ze Staré Boleslavi a z Brandýsa, aby nejen pomohli při práci, ale aby zde, v sobotním podvečeru, mohli mít bratrskou vizitaci se zástupcem Národní rady Luboše...
Více

Dušičková pouť 3. 11.

Na první listopadovou sobotu se slavila poslední letošní hájecká pouť. Hlavním celebrantem byl tradičně bratr Filip, který nejen při mši svaté všechny zúčastněné rozehřál Božím slovem, ale pak i při následném občerstvení všechny poutníky občerstvoval v „Bistru u Filipa“. Nechyběla ani hájecká polívka, kterou pro prokřehlé poutníky opět připravily obětavé ženy. Mši svatou provázel kbelský farní sbo...
Více

Narozeniny Hynka Vinklárka 19 – 21.10.

Třetí říjnový víkend byl v Hájku ve znamení rodinné oslavy našeho velkého hájeckého pomocníka Hynka Vinklárka, který spolu se svými nejbližšími a přáteli mohl u Panny Marie poděkovat za padesát let svého života. Vše začalo v loretánské kapli slavnostní mší svatou, kterou sloužil Vianney s Eliášem a Michalem, po které následovala patřičná hostina ve vyhřáté krbovce. Pro některé z pozvaných to by...
Více

Hájecká seznamka o víkendu 12. – 14. 10.

Velkým požehnáním pro Hájek bylo setkání mladých věřících chlapců a děvčat, kteří se při víkendovém pobytu na základě společné práce, modlitby a též vzájemného sdílení, chtějí více poznat a možná se i životně seznámit. Pátek večer byl spíše seznamovací mezi sebou a s místem. V sobotu se tato skupina dvaceti mládežníků s takovou chutí pustila do čištění lesa, že by nám mohli závidět i socialističtí...
Více

Poutní mše svatá ze slavností svatého Františka 6. 10.

V sobotu 6. 10. sloužil mši svatou P. Vladimír Slámečka, který se jako dominikánský terciář vždy hrdě hlásí k františkánskému Hájku. Svým kázáním o svatém Františkovi a o dosahu františkánství až do současné doby jen potvrdil jedinečnost vazby dominikánských kazatelů a františkánských bratří na obnovu církve a světa. Asi stovka poutníků se po teplé polívce a Filipově bistru spokojeně navracela do ...
Více

Opatská pouť 22.9.

Čtrnáct dní po hlavní pouti s benediktýnským arciopatem Siostrzonkem, následovala další opatská pouť a to s nově zvoleným a benedikovaným strahovským opatem Danielem Janáčkem O.Praem. Mše svatá byla sloužena ze svátku Stigmatizace svatého Františka. V promluvě premonstrátského opata byla velmi poutavě, přímo františkánsky, vystižena Františkova stigmatizace i s promítnutím do dějin církve. Přes vý...
Více

Hlavní hájecká pouť 8. 9.

Již tradičně se téměř po čtyři století ke svátku Narození Panny Marie v Hájku slaví hlavní hájecká pouť. Je to zároveň i výročí posvěcení Lorety. Jako hlavním celebrant byl letos na tuto slavnost pozván nový benediktinský arciopat P. Prokop Petr Siostrzonek OSB. Již v pátek odpoledne postupně do Hájku přicházeli pomocníci, aby pomohli s přípravou. Uklízelo se na všech stranách, připravoval se litu...
Více

New Dawn 22. – 26. 8.

Letos se konal již šestý ročník tohoto mezinárodního setkání „Nové svítání“. Po předcházejících náročných organizačních přípravách a zařizováních se do Hájku dostavilo více než tři stovky účastníků a společně prožili několik bohatých dnů. Každý den byla slavena mše svatá, konaly se přednášky, modlitby za uzdravení, adorace, zpovídání a duchovní doprovázení. Duch svatý zde měl své nezastupitelné mí...
Více

Pouť k Nanebevzetí Panny Marie 18. 8.

V sobotu 18. 8. sloužil P. Josef Žák, spirituál pražského kněžského semináře, poutní mši svatou k Nanebevzetí Panny Marie. S velkou úctou vykreslil obraz Matky Boží i s jedinečnou poctou, které se jí od Boha dostalo, když byla s tělem i duší vzata do nebe, aby mohla být u Boha naší přímluvkyní. Na pouť i přes velká vedra připutovala téměř stovka poutníků.
Více

Provinční setkání školských sester 4. 8.

V sobotu odpoledne si v rámci provinčního setkání velká část školských sester, včetně s generální představenou sestrou Květou, vykonala pouť k Panně Marii hájecké. Nejdříve si krátce prohlédly klášter, pak dostaly osvětu o historii a současném dění, následovala adorace s nešporami a nakonec bylo vše završenou bohatým občerstvením, které mezi tím na grilu připravil bratr Eliáš s několika sestrami....
Více

Porciunkule 2. 8.

Ve čtvrtek večer byla i v Hájku slavena Porciunkule. Přes dlouhotrvající úmorná vedra, kdy teplota po velkou část dne se držela na 35 stupních celsia a byla schopná vystoupit i na 37 stupňů a země svou vyprahlostí volala po dešti, přišlo na mši svatou na devadesát poutníků, kteří se ani takovým žárem nenechali odradit.  Zajímavostí bylo, že se zde setkali terciáři z Hradce Králové, Prahy, Kladna, ...
Více

Svatební hostina 21.7.

V sobotu 21. 7. po svatebním obřadu u Panny Marie Sněžné, při kterém si David a Veronika slíbili životní věrnost a lásku a po následném slavnostním obědu v našem refektáři, se všichni pozvaní hosté a nebylo jich málo, přesunuli do hájeckého kláštera, kde byl již připravený program k dalšímu svatebnímu slavení, které pro některé končilo až v ranních hodinách. Velmi překvapivé a zajímavé bylo přivít...
Více

Děkování za dar života 14.7.

V sobotu 14. července v Hájku, spolu se svými blízkými a přáteli děkovala Bohu za dar života naše Táňa. Jako milovnice květin měla moc hezky vyzdobenou kapli i venkovní oltář, u kterého byla ve tři hodiny odpoledne slavena děkovná mše svatá, a po ní bylo připravené bohaté pohoštění pro všechny zúčastněné. U oltáře spolu s Vianneyem sloužili další čtyři kněží a též se zapojilo i několik dalších bra...
Více

Poutní mše svatá 7. 7.

Bezprostředně na dobříšské společenství navazovala červencová pouť za pronásledované křesťany. Sloužil ji dominikánský převor od svatého Jiljí, P. Filip Štěpán Boháč spolu s Vianneyem. Při kázání potvrdil kazatelské charisma svého řádu a všechny nadšeně povzbuzoval k modlitbě růžence, když přibližoval některé okamžiky ze života Panny Marie v návaznosti na její víru a důvěru, kterou jako služebnice...
Více

700 let obce Červený Újezd

V neděli 24. 6. byla sloužena další mše svatá, a to k výročí 700 let obce Červený Újezd, kam Hájek katastrálně náleží. Na mši svaté byla opět více než stovka poutníků, posílena autobusem farníků ze Spořilova, kteří přijeli alespoň na kousek farního víkendu. Mše svaté se zúčastnilo i několik obyvatel z Červeného Újezdu.
Více

Víkend rodin Spořilov s poutní mše svatou 22.-.24.6.

O víkendu od 22. do 24. 6. bylo v Hájku opět velmi živo. V pátek odpoledne nejdříve o. Michal sloužil v loretánské kapli pro úzký rodinný okruh rekviem. O několik hodin později na témže místě u Panny Marie sloužil Eliáš další mši svatou, na poděkování za pět let kněžství. K večeru již přijelo i několik rodin ze Spořilova, aby připravili zázemí pro další farníky, kteří měli přijet až v sobotu, aby ...
Více

Svatební hostina v Hájku 16.6.

V sobotu 16. 6. připutovalo do Hájku více než dvě stovky svatebčanů, aby při bohatě připravené svatební hostině navázali na společně prožívané štěstí novomanželů Lucie a Jendy, kteří si v Praze u svatého Antonína udělili svátost manželství. Svatební veselí trvalo téměř do rána a věříme, že láska novomanželů potrvá až do nebe.
Více

Hájecká svatba 1.6.

První červnový den, přesto, že byl pátek, se v Hájku slavila velká svatba. Robert a Alenka před Ladislavem Heryánem SDB, jako zástupcem církve, si trojím „Ano“ potvrdili lásku, úctu a věrnost na celý život. Pro všechny zúčastněné to byla jistě nezapomenutelná svatba. Nejen prostředím, ale i bouřkou, která se těsně před obřadem převalila nad klášterem. S křižujícími se blesky, hromy a přívalovým de...
Více

Skauti v Hájku 16.6.

V sobotu dopoledne, v souběhu s horečnými svatebními přípravami, početná skupinka pražských skautů měla po noci strávené ve štěpnici, možnost projít tajemným zázemím kláštera a připravit se na dobrodružnou hru, která pokračovala v hájeckém okolí až do pozdních večerních hodin.  
Více

Víkend rodin od PMS se sobotní poutí 8.-10.6.

Druhý červnový víkend opět rozvířil hladinu hájeckého dění. Již v pátek k večeru se do kláštera začali sjíždět farníci od Panny Marie Sněžné, aby zde společně prožili celý víkend. Rodiny s dětmi byly ubytovány ve strohé části východního křídla, někteří však dali přednost stanům v zahrádce svatého Antonína. Sobotní poutní mši svatou sloužil provinciál Jakub, spolu s Vianneyem, Filipem a Eliášem. Ce...
Více

Poutní mše svatá 26. 5.

V sobotu, bezprostředně po „Noci kostelů“, sloužil před necelou stovkou poutníků poutní mši svatou P. Vladimír Záleský, který i se skupinkou poutníků přijel přímo ze Žďáru, z panství hájeckého zakladatele Floriána Jetřicha Žďárského. Svým živým kázáním upoutal všechny poutníky a povzbudil k radostnému prožívání naší víry.
Více

Pouť seniorů 17. 5.

Na třetí čtvrtek měsíce května se konala již tradiční pouť seniorů. Původně byla pořádána otcem Řehořem ze Spořilova pro tamní terciáře, časem se rozšířila i na spořilovské seniory. Řadu let je však již plně otevřena pro všechny, kdo chtějí přijít. Letošní seniorskou pouť vedl spolu se seniorem o. Michalem i Vianney. Po velkém nočním dešti a pod stále zamračenou oblohou připutovala více než sedmde...
Více

Pouť k Panně Marii Fatimské 12. 5.

V sobotu 12. 5. byla další z hájeckých poutí a to k Panně Marii Fatimské. S připomenutím sto prvního výročí začátku zjevení Matky Boží třem dětem, při kterém prostřednictvím těchto dětí Maria postupně až do 13. října toho roku vybízela k pokaní, k modlitbě za mír pro celý svět, k obrácení a k zasvěcení Ruska Jejímu Neposkvrněnému srdci a též k obrácení hříšníků. Na mši svatou, kterou sloužil rekto...
Více

Staré Páky 5. května

Mimořádně velká akce byla uskutečněna následující sobotu 5. 5., na kterou otec biskup Karel Herbst do Hájku domluvil akci „Staré Páky“. Těmito pákami jsou mnohaletí Kájovi přátelé, z nichž mnozí byli formováni ještě v době totality tajnými „salesiánskými chaloupkami“, a se kterými se otec biskup – který je stále pro všechny bratrem, přítelem a duchovním otcem, každoročně setkává při nejrůznějších ...
Více

Prvomájová pouť – 1. května

Již tradičně se poutní hájecká brána otevírá prvním květnovým dnem. V předvečer prvomájové pouti připutovala skupinka z Bavorska, kterou Vianney přes tlumočnici zasvětil do pohnuté historie tohoto místa, což z části viděli přímo i na vlastní oči a snad i díky tomu trochu pochopili důsledky a dopad čtyřicetiletého komunistického období. Na prvomájovou poutní mši svatou, kterou tradičně sloužil brat...
Více

Ministrantská brigáda 20.-22.4.2018

O předposledním dubnovém víkendu (20. - 22. 4.) proběhla v Hájku již tradiční ministrantská brigáda, která překonala všechny dosavadní rekordy. Zúčastnilo se jí totiž více než pětačtyřicet chlapců z našich františkánských farností a několik tatínků, kteří svým synům jistě dávali velmi dobrý příklad pracovitosti. Celou akci měli na starosti naši bratři junioři a zvládli ji výborně. Hájecký les je p...
Více

Jarní brigáda 14.4.2018

V sobotu 14. 4. se v klášteře sešlo na pětadvacet ochotných brigádníků, aby po hájeckém zimním spánku vygruntovali vše, co v průběhu několika zimních měsíců zapadlo prachem, listím, pavučinami a vším možným. Zároveň byla možnost prožít celý den v radostné spolupráci všech, kde kromě společné ranní mše svaté byla i velmi dobrá sladěnost i při stole s teplou polívkou a dalšími pochutinami. Udělalo s...
Více

Mše svatá za Františka Žďárského (+1670)

Na sobotu 7. 4. připadlo 348 výročí úmrtí Františka Adama Eusebia Žďárského (+1670). Tento kladenský pan hrabě, kterého si jeho rodiče Florián Jetřich Žďárský a Alžběta Korona, dcera Jaroslava Bořity z Martinic, vyprosili na pouti v italské Loretě a za jehož narození nechali s vděčností postavit zdejší Loretu, ve své poslední vůli si nechal po své smrti do hájecké Lorety pohřbít své srdce. A tak b...
Více
Top