:
Home / Archive by category "Fotokronika 2021"

Fotokronika 2021

Vernisáž výstavy: „Hájek v proměnách času“ 3.10.2021

V neděli 3. 10. odpoledne se v ambitech kláštera konala vernisáž výstavy s názvem: „Hájek v proměnách času“. Několik aktivních laiků připravilo jedinečnou prezentaci hájeckého kláštera od jeho založení, přes živé vzpomínky četných pamětníků, a nakonec i projekt Nikoly Káchové, která na téma Hájku a jeho zeleně zpracovala velkou diplomovou práci. Zúčastnili se starostové z okolních měst a četní zás...
Více

Poutní mše svatá ze slavností svatého Františka 2. 10. 2021

V sobotu 2. 10. sloužil poutní mši svatou P. Vladimír Slámečka, který jedinečným způsobem dokázal do své promluvy vtěsnat svatého Františka, anděly strážné, posvátnost manželství a též blížící se volby, aby dal jasně najevo, koho nevolit. Bezprostředně po promluvě otec Slámečka vyzval jeden manželský pár k obnově slibů po dvaceti letech, jak si to tito manželé přáli a náhle se k nim přidaly da...
Více

Hájecká pouť 18. 9. 2021

V sobotu 18.9. byla slavena další z plánovaných poutních mší svatých, kterou celebroval o. Filip Boháč OP. V tu samou dobu byla na blízkém Tetíně taky slavena mše svatá k poctě svaté Ludmily, kterou tam celebroval papežský legát kardinál Schönborn. A tak se Hájek propojil s Tetínem a svatá Ludmila i po 1 100 letech nám svým duchovním odkazem měla opět co říct.
Více

Setkání SFŘ 11. 9. 2021

V sobotu 11. 9. se v Hájku setkali bratři a setry z krčského společenství SFŘ, aby zde, v loretánské kapli, při mši svaté složila sestra Petra Hlavicová svou profes a byla plně zapojena do společenství sekulárních františkánů. Mši svatou sloužil o. Vianney, který je pomnoho let duchovním asistentem tohoto společenství. Slavnostní ráz setkání pokračoval v klášteře, kde bylo připraveno bohaté poh...
Více

Pamětník starých časů 4. 9. 2021

Mimořádně vzácným poutníkem na letošní hlavní poutní mši svaté byl pan Štěpán Kaňák, který do kláštera v Hájku nastoupil ve svých šestnácti letech v roce 1949, aby po maturitě mohl vstoupit k bratřím františkánům a stát se knězem. Všechny jeho plány zmařila osudová likvidační noc 13. 4. 1950. Poté strávil nějakou dobu v internaci. Později, když neviděl další možnosti pokračovat na této cestě, se o...
Více

Hlavní hájecká pouť 4. 9. 2021

V sobotu 4. 9. byla v Hájku slavena poutní mše svatá k Narození Panny Marie. Mši svatou celebroval strahovský opat Daniel Janáček. Několik poutníků se na tuto mši svatou vydalo již brzy ráno, aby mohli absolvovat celou poutní cestu ze Strahova až do Hájku s dvanácti zachovalými poutními kapličkami. Od kaple číslo 18. byla na ozdobených nosítkách nesena soška Panny Marie. Mše svatá i s celým násled...
Více

Charismatické setkání NEW DAWN 2021

O víkendu od 20. do 22. 8. se v Hájku konal již devátý ročník charismatického setkání NEW DAWN. Bohatě naplněný duchovní program zanechal hluboké dojmy ve všech zúčastněných. Protože se vše odehrávalo pod širým nebem, bylo nutné se plně spolehnout na přízeň počasí a s důvěrou se svěřit Boží prozřetelnosti, která se opět osvědčila. Jak jinak.
Více

Poutní mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie 14.8.2021

V sobotu 14. 8. se uskutečnila další z poutí, a to k Nanebevzetí Panny Marie. Mši sloužil P. Rafael Tresa OP, který je členem slovenské dominikánské provincie a nyní v Praze prohlubuje své akademické vzdělání. V homilii velmi zajímavě rozvíjel jedinečnost života z víry, po vzoru Panny Marie, kde cílem veškerého našeho úsilí má být touha po získání nebeského království.
Více

Porciunkule v Hájku 2.8.2021

V pondělí 2. srpna byla i v Hájku ve večerních hodinách porciunkulová mše svatá. Přes vydatný déšť, který předcházel a přes neustálé poprchávání, na tuto poutní mši svatou přišla asi stovka poutníků, která našla své bezpečné zázemí v ambitech severního a západního křídla. Při mši svaté byl taky udělen křest malému Milánkovi, který na sebe dokázal upoutat pozornost všech přítomných. Tím byla tato m...
Více

Pouť mládeže 28. 7. – 1. 8. 2021

Ve středu 28. 7. se v Roudnici nad Labem sjíždí asi šedesátičlenná skupina mládeže, aby se společně vydali na pouť do Hájku, kam podle pečlivě připraveného poutního plánu měli doputovat v sobotu v odpoledních hodinách. Každí večer pak byla na trase připravená a domluvená zastávka na občerstvení a odpočinek, aby se ráno mohlo opět pokračovat v cestě. Celá pouť byla nesena duchovním programem, mlčen...
Více

Svatba 23. 7. 2021

V pátek 23.7. se v Hájku konala velkolepá svatba Jakuba a Kateřiny. Oddávajícím byl strahovský opat Daniel Janáček O.Praem. Před loretánskou kaplí si ženich s nevěstou vyslovili vzájemné ANO, kterému přihlížela početná rodina z obou stran i jejich přátelé. Vše se odehrávalo pod širým nebem a s hřejivými paprsky slunce, které v pravé poledne potvrzovalo svou láskyplnou spoluúčast.
Více

Křtiny v Hájku 27.6.2021

V neděli 27. 6. byly u venkovního oltáře v atriu pokřtěny dvojčátka z Červeného Újezdu. Před samotným křtem se Vianney pro jistotu ještě zeptal na jména, aby je nespletl. Tříměsíční holčičky byly k nerozeznání. Maminka však již dokázal bezpečně určit, která je Veronika a která je Kateřina.
Více

Alej porozumění 15. 6. 2021

V úterý odpoledne (15. 6.), se poblíž Hájku uskutečnilo několikrát odložené setkání velvyslanců u „Aleje porozumění“, která byla vysazena v minulém roce na podzim. Tehdy se však tato akce kvůli náročným epidemiologickým podmínkám uskutečnila bez velvyslanců. Tentokrát přijela více než třicítka velvyslanců z nejrůznějších koutů světa, aby společně procházeli alejí a každý z nich se mohl u svého str...
Více

Motorkářská pouť – 26. 6. 2021

V sobotu 26. 6. se uskutečnila již tradiční motorkářská pouť, kterou nemohl mít ve své režii nikdo jiný než motorkář Eliáš. Letošní statistika byla o velkém množství kočárků a kol. Motorek bylo sice jen dvacet pět, zato se účastnila i jedna motorka české policie, přímo z ředitelství policie. Osobních aut bylo šedesát. Před prázdninami, kdy se hodně cestuje, je žádoucí, aby se tyto dopravní prost...
Více

Pouť ke svátku Navštívení Panny Marie 29. 5. 2021

Poslední májová sobotní pouť ke svátku Navštívení Panny Marie i letos navazovala na „Noc kostelů“. Hlavním celebrantem byl bratr Bartoloměj, který moc hezky rozvinul jedinečnost setkání Panny Marie s Alžbětou a vycházel z dalších biblických příběhů, v nichž se s námi setkává Bůh, aby nám ukázal, jak mu na nás záleží. Ukázal též, jak jsou naše vzájemné setkávání důležitá a jak proměňují naše životy...
Více

Svatba v Hájku 8. 5. 2021

Letošní první hájecká svatba proběhla za vlídného počasí, což po studeném období bylo vítanou změnou. Své životní ano si před oddávajícím knězem Vojtěchem Sivkem SDB řekli Damián a Kateřina. Rodiny z obou stran se pak společně těšily z hojného pohoštění, které probíhalo nejdříve v ambitech kláštera, poté se svatebčané přesunuli před klášter, kde měli další jedinečné zázemí i s množstvím svatebních...
Více

Hájecká pouť 5. 6. 2021

Na první červnovou sobotu (5. 6.) sloužil mši svatou P. Tomáš Gregůrek O.Cr. který je stále ještě novoknězem. Spolu s ním byli u oltáře Vianney, který si zároveň připomněl výročí svého kněžského svěcení, Bartoloměj, který přivezl i spořilovskou mládež a Vladimír Slámečka, který je velkým hájeckým příznivcem. Před novokněžským požehnáním otec Tomáš ještě všechny poutníky oslovil, jakým způsobem si ...
Více

Pouť seniorů 20. 5. 2021

Ve čtvrtek 20. 5. se konala seniorská pouť. Tato pouť je již tradičně organizována františkánskými terciáři. Mši svatou v pravé poledne sloužil rektor Hájku P. Jan M. Vianney Dohnal. Na pouť se svými farníky přišel i kladenský vikář P. Jaroslav Kučera. Přijel též i bratr Cyprián z Moravské Třebové, který s sebou přivezl skupinku tamních terciářů. Přízeň počasí i připravené občerstvení opět umocnil...
Více

Sobotní pouť 15. 5. 2021

V sobotu 15. 5. byla další z hájeckých poutí. Mši svatou sloužil benediktin Benedikt Kolaja spolu s dalšími přítomnými kněžími. Při mši svaté jsme díky živě předkládanému kázaní mohli opět pronikat do tajů Matky Boží a zároveň nás hřály sluneční paprsky, které rozhodně nebyly v předpovědi počasí ohlášeny. Vše se odehrávalo v radostném pokoji a již se těšíme na další hájecké setkání. Zajímavostí by...
Více

Jarní brigáda 17. 4. 2021

Na víkend uprostřed dubna se podařilo svolat brigádu k přípravě před poutní sezonou. Počasí vyšlo podstatně líp, než hlásila dlouhodobá předpověď, a tak se areál kláštera uvnitř i zvenku pod množstvím šikovných rukou, které uklízely a čistily co mohly, podstatně proměnil a již se těší na první poutníky.
Více

Víkend v Hájku 9.-11. 4. 2021

Na první víkend od 9. 4. přijela do Hájku skupinka ministrantů z Kbel. Pod starostlivou péčí bratra Josefa, Lukáše a Františka se měli možnost hodně vydovádět. Víkend byl naplněný zvláště zábavnou prací v lese při jeho čištění a následném pálení hromad roští, což je pro mládež tou nejatraktivnější činností. Nezapínalo se ani na duchovní program a modlitbu. Vrcholem tohoto víkendu byla nedělní mše ...
Více

Výsadba stromů v lese 9. 4. 2021

V pátek 9. 4. přivezl bratr Eliáš malé stromky k výsadbě do lesa. Jednalo se o duby, lípy, třešně, javor a kaštan. Bratr Josef si zapůjčil malý bagr na vyhloubení jam pro stromky a taky se s chutí pustil do díla. Hned v tento den se i za pomoci dalšího brigádníka všechny pořízené sazenice stromků podařilo podle schváleného plánu zasadit a teď již jen budeme očekávat, zda se ujmou a co z nich pro d...
Více
Top