Víkend rodin od PMS se sobotní poutí 8.-10.6.

Druhý červnový víkend opět rozvířil hladinu hájeckého dění. Již v pátek k večeru se do kláštera začali sjíždět farníci od Panny Marie Sněžné, aby zde společně prožili celý víkend. Rodiny s dětmi byly ubytovány ve strohé části východního křídla, někteří však dali přednost stanům v zahrádce svatého Antonína. Sobotní poutní mši svatou sloužil provinciál Jakub, spolu s Vianneyem, Filipem a Eliášem. Ce...
Více

Poutní mše svatá 26. 5.

V sobotu, bezprostředně po „Noci kostelů“, sloužil před necelou stovkou poutníků poutní mši svatou P. Vladimír Záleský, který i se skupinkou poutníků přijel přímo ze Žďáru, z panství hájeckého zakladatele Floriána Jetřicha Žďárského. Svým živým kázáním upoutal všechny poutníky a povzbudil k radostnému prožívání naší víry.
Více

Hájecká svatba 19. 5.

Věříme, že ve chvíli, kdy v pražské katedrále na nově svěceného biskupa Zdeňka mohutně vanul Duch svatý, že zrovna tak, tentýž Ducha svatý mohutně působil i v Hájku, kde si uprostřed mše svaté Vojta a Terezka slibovali lásku úctu a věrnost, aby i tito novomanželé po celý život zakoušeli Boží pomoc a ochranu. Eliáš, který je sezdával, může dosvědčit, že množství svatebčanů již při samotné svatbě pr...
Více

Pouť seniorů 17. 5.

Na třetí čtvrtek měsíce května se konala již tradiční pouť seniorů. Původně byla pořádána otcem Řehořem ze Spořilova pro tamní terciáře, časem se rozšířila i na spořilovské seniory. Řadu let je však již plně otevřena pro všechny, kdo chtějí přijít. Letošní seniorskou pouť vedl spolu se seniorem o. Michalem i Vianney. Po velkém nočním dešti a pod stále zamračenou oblohou připutovala více než sedmde...
Více

Pouť k Panně Marii Fatimské 12. 5.

V sobotu 12. 5. byla další z hájeckých poutí a to k Panně Marii Fatimské. S připomenutím sto prvního výročí začátku zjevení Matky Boží třem dětem, při kterém prostřednictvím těchto dětí Maria postupně až do 13. října toho roku vybízela k pokaní, k modlitbě za mír pro celý svět, k obrácení a k zasvěcení Ruska Jejímu Neposkvrněnému srdci a též k obrácení hříšníků. Na mši svatou, kterou sloužil rekto...
Více