Svatební hostina 21.7.

V sobotu 21. 7. po svatebním obřadu u Panny Marie Sněžné, při kterém si David a Veronika slíbili životní věrnost a lásku a po následném slavnostním obědu v našem refektáři, se všichni pozvaní hosté a nebylo jich málo, přesunuli do hájeckého kláštera, kde byl již připravený program k dalšímu svatebnímu slavení, které pro některé končilo až v ranních hodinách. Velmi překvapivé a zajímavé bylo přivít...
Více

Děkování za dar života 14.7.

V sobotu 14. července v Hájku, spolu se svými blízkými a přáteli děkovala Bohu za dar života naše Táňa. Jako milovnice květin měla moc hezky vyzdobenou kapli i venkovní oltář, u kterého byla ve tři hodiny odpoledne slavena děkovná mše svatá, a po ní bylo připravené bohaté pohoštění pro všechny zúčastněné. U oltáře spolu s Vianneyem sloužili další čtyři kněží a též se zapojilo i několik dalších bra...
Více

Poutní mše svatá 7. 7.

Bezprostředně na dobříšské společenství navazovala červencová pouť za pronásledované křesťany. Sloužil ji dominikánský převor od svatého Jiljí, P. Filip Štěpán Boháč spolu s Vianneyem. Při kázání potvrdil kazatelské charisma svého řádu a všechny nadšeně povzbuzoval k modlitbě růžence, když přibližoval některé okamžiky ze života Panny Marie v návaznosti na její víru a důvěru, kterou jako služebnice...
Více

Společenství z Dobříše 1. – 6.7.

Na první červencový týden přijela do kláštera skupina asi třiceti mladých lidí z dobříšské farnosti, aby tam společně prožívali různá překvapení, hry a nečekaná dobrodružství. Velkým zážitkem pro všechny byl výšlap k blízkému letišti a sledování startů i přistávání všech možných letadel.
Více