Hájecká seznamka o víkendu 12. – 14. 10.

Velkým požehnáním pro Hájek bylo setkání mladých věřících chlapců a děvčat, kteří se při víkendovém pobytu na základě společné práce, modlitby a též vzájemného sdílení, chtějí více poznat a možná se i životně seznámit. Pátek večer byl spíše seznamovací mezi sebou a s místem. V sobotu se tato skupina dvaceti mládežníků s takovou chutí pustila do čištění lesa, že by nám mohli závidět i socialističtí...
Více

Poutní mše svatá ze slavností svatého Františka 6. 10.

V sobotu 6. 10. sloužil mši svatou P. Vladimír Slámečka, který se jako dominikánský terciář vždy hrdě hlásí k františkánskému Hájku. Svým kázáním o svatém Františkovi a o dosahu františkánství až do současné doby jen potvrdil jedinečnost vazby dominikánských kazatelů a františkánských bratří na obnovu církve a světa. Asi stovka poutníků se po teplé polívce a Filipově bistru spokojeně navracela do ...
Více

Opatská pouť 22.9.

Čtrnáct dní po hlavní pouti s benediktýnským arciopatem Siostrzonkem, následovala další opatská pouť a to s nově zvoleným a benedikovaným strahovským opatem Danielem Janáčkem O.Praem. Mše svatá byla sloužena ze svátku Stigmatizace svatého Františka. V promluvě premonstrátského opata byla velmi poutavě, přímo františkánsky, vystižena Františkova stigmatizace i s promítnutím do dějin církve. Přes vý...
Více

Hlavní hájecká pouť 8. 9.

Již tradičně se téměř po čtyři století ke svátku Narození Panny Marie v Hájku slaví hlavní hájecká pouť. Je to zároveň i výročí posvěcení Lorety. Jako hlavním celebrant byl letos na tuto slavnost pozván nový benediktinský arciopat P. Prokop Petr Siostrzonek OSB. Již v pátek odpoledne postupně do Hájku přicházeli pomocníci, aby pomohli s přípravou. Uklízelo se na všech stranách, připravoval se litu...
Více

New Dawn 22. – 26. 8.

Letos se konal již šestý ročník tohoto mezinárodního setkání „Nové svítání“. Po předcházejících náročných organizačních přípravách a zařizováních se do Hájku dostavilo více než tři stovky účastníků a společně prožili několik bohatých dnů. Každý den byla slavena mše svatá, konaly se přednášky, modlitby za uzdravení, adorace, zpovídání a duchovní doprovázení. Duch svatý zde měl své nezastupitelné mí...
Více