Sobotní pouť za modlitby matek 23. 5.2020

Původně plánovaný bohatý program společenstvím „Modlitby matek“ byl kvůli vládním opatřením zrušen, byla ponechána jen mše svatá. Velké ochlazení a vydatný déšť pak měl odradit všechny další poutníky. Nestalo se to však. Vše ke slavení mše svaté pro hrstku poutníků již bylo připravené v opraveném refektáři. Krátce přede mší svatou však přestalo pršet a připravený sál byl tak zaplněný, že se muselo...
Více

Pouť seniorů ve čtvrtek 21. 5. 2020

Ve čtvrtek o slavnosti Nanebevstoupení Páně se uskutečnila již tradiční pouť seniorů, kterou před devatenácti lety začal pořádat o. Řehoř ze Spořilova pro své terciáře a seniory z farnosti. Letošní seniorská pouť byla pořádána národním ministrem sekulárních františkánů Františkem Reichlem, stále ještě pod koronavirovou hrozbou s četnými bezpečnostními opatřeními. Slavnostní mši svatou pod širým ne...
Více

První hájecká pouť 1. 5. 2020

Pro postupné uvolňování opatření vlády při boji proti koronaviru, se nakonec bez jakékoliv veřejné propagace připravila první májová pouť, ale s pozměněným programem, aby vše odpovídalo povoleným možnostem. V předvečer akce se v Hájku sešla skupina hájeckých pomocníků, aby dočistila a doladila jak liturgický prostor, tak i všechny používané prostory kláštera, aby celý areál byl sám za sebe výmluvn...
Více

Prohlídka kláštera 12.12.19

Ve čtvrtek 12. 12. přišli na prohlídku do Hájku všichni pracovníci MÚ Hostivice. Přesto, že jsou Hostivice hned v sousedství Hájku, většina těchto zúčastněných zde byla poprvé. Po prohlídce s výkladem historie, života až po současné dění v Hájku, následovalo pro všechny předvánoční posezení na radnici v Hostivicích.
Více

První pouť k novému svátku Panny Marie Loretánské 10.12.19

Podle tradice z italské Lorety, svatý otec před několika týdny po vyhlášení nové památky Panny Marie z Lorety ustanovil její slavení na desátého prosince. Proto se Vianney rozhodl tuto památku slavit téměř bez předcházejícího ohlášení. Přesto, že tento den připadl na pracovní den a mše svatá byla sloužena ve večerních hodinách, účast byla překvapivě velká. Plná kaple a moc hezké slavení. Snad to b...
Více

48 hodin františkánem 15.-17.11.19

O víkendu od 15.  do 17. 11. se hájecký kláštere stal místem k setkání mladých mužů ve věku od 18 do 40 ti let, aby si pod vedením zkušených řeholníků vyzkoušeli vzorový život ve františkánském klášteře. Tuto odvahu, stát se na 48 hodin františkánem, našli pouze čtyři muži. A jistě nelitovali. Tak zvaným kvardiánem se pro tuto akci stal bratr Kapistrán.
Více

Zazimovací brigáda 9. 11. 2019

Na sobotu 9.11. byla vyhlášena pracovní a zazimovací brigáda, na kterou přišla asi dvacítka obětavých hájeckých přátel. Hlavní okruhy prací byly v umývání nově vsazených oken na východním křídle, vyčištění refektáře, zametání zablácených chodeb a též v náročném hloubení části výkopů pro připravovaný odvod dešťových vod.
Více

Dušičková pouť 2. 11. 2019

Poslední letošní poutní mše svatá byla slavena v sobotu 2. listopadu. Mši svatou celebroval bratr Filip, který svým kazatelským šarmem oslovil všechny poutníky. Po mši svaté, tradičních ohláškách a mariánských litaniích bylo pro všechny poutníky připravené Filipovo bistro, které opět mnozí účastníci s chutí využili. Též se účastnila skupina  terciářů z Brandýsa.
Více

Poutní mše svatá k Panně Marii Růžencové 19. 10. 2019

Hlavním celebrantem byl tentokrát dominikánský převor od svatého Jiljí P. Filip Boháč OP. Při mariánsky zaměřené mši svaté i s poutavým kázáním o modlitbě růžence netušil, že promlouvá nejen k mariánským ctitelům, ale i ke skupině mladých umělců z několika protestantských církví, kteří do Hájku připutovali spolu s naším bratrem Šimonem. Při mši svaté četl jáhen Šimon evangelium. Spolu koncelebrova...
Více

Svatba v Hájku 28. 9. 2019

Tak jako do Staré Boleslavi k uctění svatého Václava připutovalo mnoho poutníků, podobně i do Hájku připutovala dostatečně velká skupina, aby při slavnostní mši svaté byli svědky velmi rozhodného trojího „ANO“, kterým si navzájem nevěsta Zuzana a ženich Vojtěch udělili svátostné manželství. Vše měl pod dohledem příbuzný ženicha, Mons. Emil Soukup, který svou zbožností a povzbuzujícím slovem neoslo...
Více

Setkání spolku Arbor z Chýně 21. 9. 2019

Sobotní program však neskončil poté, co se poutníci postupně rozešli. Vianney očekával další početnou skupinu z blízké Chýně. Většina z těchto přítomných byla v hájeckém klášteře poprvé. Asi hodinový výklad s prohlídkou části areálu zakončil jeden ze zúčastněných hrou na malé varhánky, které se díky připravené aparatuře rozezněly jako velké varhany v katedrále.
Více

Poutní mše svatá 21. 9. 2019

Na svátek svatého Matouše se v Hájku konala další poutní mše svatá, kterou celebroval P. Vladimír Slámečka, dominikánský terciář. Na tuto pouť připutovalo asi šedesát poutníků. Oproti hlavní pouti byla tato poutní mše svatá poklidná, bez náročných připrav a velkých očekávání. Vladimír Slámečka, jako vysokoškolský profesor, velmi zasvěcené a přiléhavě k dnešní době rozebíral postavení celníka Matou...
Více

Hlavní hájecká pouť 7. 9. 2019

Na letošní hlavní hájeckou pout ke svátku Narození Panny Marie byl jako hlavní celebrant pozván věhlasný kazatel, exercitátor a exorcista P. Vojtěch Kodet O. Carm. Do přípravy se zapojila celá řada ochotných pomocníků. V samotný den bylo již od rána přes deštivé počasí cítit slavnostní očekávání velkého Božího působení. O půl šesté ráno se vydala první skupina poutníků od první poutní kapličky na ...
Více

Charismatické setkání NEW DAWN 21. – 25. 8. 2019

Největší letošní hájeckou akcí bylo další „Charismatické setkání NEW DAWN“, které se konalo od středy 21. do neděle 25. 8. Přípravný tým však již od předcházející soboty zařizoval a připravoval vše potřebné. Na louce ve štěpnici byl odbornou firmou postaven velký stan, ve kterém se konaly všechny bohoslužby a který byl po celou dobu setkání místem konání hlavního programu, adorací i modliteb. Host...
Více

Porciunkule v Hájku 1. – 3. 8. 2019

Začátkem měsíce se hájecký klášter stal opět cílem mnohých poutníků. Již v pondělí 29. 7. se na faře v Dobříši sjela skupina více než třiceti mladých lidí, kteří se v úterý vydali na cestu přes Řevnici a Svatého Jana pod Skálou, kde měli svá zastavení, nocleh a průběžně i duchovní program, aby ve čtvrtek k večeru dorazili do Hájku, kde následoval další osvěžující program. V pátek na Porciunkuli by...
Více

Hájecká svatební hostina 27. 7. 2019

V sobotu 27. 7. se v Hájku pod širým nebem konala další velkolepá svatba. Ženich s nevěstou si v kostele u Salvátora v Prze při mši svaté slíbili vše, co měli, a poté se nejdříve přesunuli do Břve na slavnostní svatební oběd. K večeru se pak rodina i všichni pozvaní přesunuli do Hájku, kde mohli pokračovat ve slavení až dlouho do noci.  
Více

Svatba v Hajku 20.7.2019

V průběhu následujícího týdne se v klášteře opět uklízelo a připravovalo na svatební hostinu. Poté, co si v sobotu 20. 7. František a Marie pře oltářem v Liboci slíbili lásku, úctu a věrnost, přemístili se i se všemi svatebčany do Hájku, kde v blízkosti Svaté chýše a pod ochranou Panny Marie pokračovali ve svatebním slavení. Jak to bývá na svatbě, všeho bylo v hojnosti. Velká část svatebčanů, kter...
Více

Žehnaní dopravních prostředku 29.6.2019

Poslední červnovou sobotu sloužil mši svatou bratr Eliáš, spolu s Vianneyem, Filipem a Kamilem Vrzalem, který připutoval do Hájku i se svými farníky z Odolena Vody. Mše svatá k poctě svatých apoštolů Petra a Pavla měla své pokračování v loretánských litaniích a v požehnání všech přítomných dopravních prostředků, od několika kočárků i s dětmi, přes koloběžky, kola, motorky, auta až k několika trakt...
Více

Farní víkend od PMS 21.-23.6.2019

Víkend od 21. do 23. 6. využila naše farnost od PMS, aby se zde setkala jinak, než jen narychlo po nedělní mši svaté před kostelem. A tak se mohly jednotlivé rodinky spolu setkat a beze spěchu si popovídat o všem, k čemu by se nikde jinde nedostaly. Duchovní program zajišťovali Eliáš a Bonaventura. Zvláště silně probírali Bonaventurovu přednášku o nebezpečí ze závislostí na chytrých mobilech a int...
Více

Víkend stodůlecké farnosti 7.-9.6.2019

Následující víkend od 7. do 9. 6. patřil hájecký klášter stodůlecké farnosti. Do Hájku přijelo více než dvě stovky farníků, z nichž téměř polovinu tvořily děti. Pod starostlivou péčí otce Radka Tichého a pastorační asistentky zde prožili velmi intenzivní chvíle v propojení nejen duchovního programu, ale i různých zábavných her a večerního grilování.
Více

Rohožková kapitula 2.-4.6.2019

V neděli večer se do Hájku sjeli bratři ze všech našich komunit, aby všichni opět zakusili sílu františkánského bratrství. Hostem kapituly byl bratr Arthuro  ze sicilské provincie, který měl v pondělí velmi oslovující přednášku o františkánských ideálech a o bratrství. Bratr Arthuro má zkušenost z různých komunit, kterými prošel. Nyní žije na La verně v poustevně a zároveň spoluvytváří m...
Více

Handicapovaní poutníci 25.5.2019

Téhož dne odpoledne dorazila skupinka handicapovaných se svými průvodci, kteří překonali asi tříkilometrovou poutní trasu z Hostivic – Litovic až do Hájku. Pro všechny zúčastněné to byl mimořádný výkon. V klášteře se jich ujal Vianney, který jim přiblížil historii kláštera i jeho pohnuté osudy a též jim ukázal některé prostory, zvláště  loretánskou kapli. Poutníci zde strávili velmi pěkné odpoledn...
Více

Víkend rodin spořilovské farnosti 31.5.-2.6.2019

Titulární hájeckou pouť využila spořilovská farnost, která pod Eliášovým vedením si kromě slavnostní bohoslužby připravila další bohatý program.  První skupinka spořilovských farníků přijela již v pátek k večeru a spolu s hájeckým týmem připravovali potřebné zázemí pro sobotní mši svatou. Další část farníků připutovala v sobotu. Na neděli dokonce přijel velký autobus, který dopravil další spořilov...
Více

Pouť k Navštívení Panny Marie 1.6.2019

Loretánská kaple a tím i hájecký areál nese titul „Navštívení Panny Marie“, který se liturgicky slaví 31. května. Tuto titulární pouť jsme spolu s generálním vikářem Mons. Zdenkem Wasserbauerem slavili v sobotu 1. června. Při mši svaté asistoval nově vysvěcený spořilovský jáhen František Kudrna a docela se osvědčil. Více než stovka poutníků při promluvě s pozorností naslouchala hlubokým myšlenkám ...
Více

Sobotní poutní mše svatá 25.5.2019

V sobotu 25. 5. je další z hájeckých poutí, kterou tentokrát slouží benediktin P. Benedikt Kolaja OSB z Břevnova. Připutoval se skupinkou svých farníků po starobylé poutní cestě. V zastoupení přijeli i farníci z Čakovic. Na tuto pouť za velmi slunného počasí připutovalo na sedmdesát poutníků.
Více

Duchovní obnova 20.5.2019

V pondělí 20. 5 se celá pražská komunita přesula do Hájku, aby zde pod vedením bratra Vianneye společně prožili měsíční duchovní obnovu. Pro všechny bratry to byla velká změna, že mohli na jeden den vypadnout z pražského staveniště a být trochu více v klidu.
Více

Pouť seniorů 16.5.2019

Ve čtvrtek 16. 5. se v Hájku konala pouť seniorů. Mši svatou sloužil Vianney, ale promluvu přednesl indický bratr minorita P. Alfred Parambakthu, který touto mší svatou jako generální vizitátor započal generální vizitaci terciářů. Proto vše bylo v režii Národní rady sekulárních františkánů. Mše svatá se pro nepřízeň počasí slavila v nově obnoveném refektáři
Více

Ministrantská brigáda 10.-12.5.2019

Na víkend od 10. do 12. 5. se Hájek stal útočištěm asi pětadvaceti ministrantů z našich farností. Pod vedením Bonaventury, Kapistrána a juniorů, mohli prožít celý víkend nejen ve hrách, ale i v pracovním nasazení a též s duchovním programem a modlitbou. Sobotní den, který měl být z velké části pracovní, jak v lese, u Božího hrobu, tak i při skládání dříví, však nabouralo deštivé počasí. A tak spol...
Více

Svatba Taťány a Josefa 4.5.2019

Na první květnový víkend, bezprostředně po první letošní hájecké pouti, navázala i letošní první hájecká svatba, která byla nesená v česko – ukrajinské tradici. U oltáře bylo pět kněží. Velmi poutavou promluvu pro novomanžele měl řeckokatolický ukrajinský kněz Vladimír. Svatba o více než dvou stovkách svatebčanů, zvláště mladých rodin s početnými dětmi, se pro poměrnou nepřízeň počasí mohla uskute...
Více

Prvomájová pouť – 1.5.2019

První květnový den se opět vepsal do hájecké kroniky velkou poutí, kterou celebroval bratr Filip a celá mše svatá včetně ohlášek a litanií byla vysílána do rádia Proglas. Na tuto letošní první pouť připutovalo na pět stovek poutníků. Mši svatou svým zpěvem doprovázel sbor z kbelské farnosti, který po mši svaté měl též krátký koncert. Bratr Filip měl před klášterem připravené velkolepé bistro, do k...
Více